Titul Partnerská škola ČVS patří ZŠ Šenov

Již několik let se šenovská škola, co se sportu týká, profiluje obzvláště směrem k volejbalu. Každým rokem se tréninkové činnosti a další aktivity rozšiřují a k dnešnímu dni zde můžeme napočítat přes 60 aktivně hrajících chlapců a dalších několik dívek. ZŠ Šenov se před pár lety stala partnerskou školou extraligového volejbalového klubu VK Ostrava a dnes se už může pyšnit dalším prestižním titulem „Partnerská škola Českého volejbalového svazu“.
Partnerská škola ČVS je titul, který prezentuje kvalitu školy v oblasti sportovního vyžití mládeže. Tento projekt je vytvořený pro větší sepětí ČVS a základních škol, které upřednostňují ve svém programu pro sportovní vyžití svých žáků a žákyň volejbal. Cílem ČVS je ocenit základní školy, které úzce spolupracují s volejbalovými oddíly, oficiálně uznat a ocenit jejich úlohu v přípravě volejbalové mládeže. Udělením titulu „Partnerská škola ČVS“, uznává ČVS kvalitu tréninkového procesu na základní škole a v neposlední míře i oceňuje přínos vedení základní školy, ředitele školy, zřizovatele, ale i řadových učitelů k rozvoji mládežnického volejbalu. Udělením titulu vytváří pro vedení škol možnost se oficiálně prezentovat vůči státním orgánům (vedení města, kraje), sponzorům a v neposlední řadě rodičovské veřejnosti.
Ve středu na ZŠ Šenov probíhalo nádherné volejbalové dopoledne. V prostorách tělocvičen na šesti kurtech probíhaly turnaje v minivolejbale za účasti dětí z šenovské, vratimovské a bartovické školy a také dětí z Havířova. Turnaje byly přerušeny slavnostním aktem předání výše zmíněného titulu. Za ČVS ho předával pan Jiří Zach, mimo jiné současný trenér mládežnických volejbalových reprezentací ČR. Předal ho do rukou paní ředitelky Mgr. Naděždy Pavliskové a pana starosty Ing. Jana Blažka. Ale hlavně ho předal symbolicky do rukou všech dětí, které na této škole volejbal hrají. Přítomni byli i čelní představitelé VK Ostrava, jmenujme alespoň pana Tomáše Zedníka, včetně několika hráčů extraligového mužského týmu, kteří na závěr dětem předávali ceny.
Volejbalové dopoledne na ZŠ Šenov bylo velmi emotivní a krásné. Zároveň bylo ale také zavazující k další práci. Popřejme tedy všem zainteresovaným osobám hodně chuti do společných volejbalových projektů, hráčům hodně vůle do tréninků a samozřejmě co nejvíce sportovních úspěchů.
Autor článku je trenérem žáků VK Ostrava a ZŠ Šenov

2018 11 14 105706 DC7 1046

2018 11 14 112141 DC7 1073

2018 11 14 112608 DC7 1092